INFORMACJE
_

O firmie

Firma EKO-STREFA powstała na bazie wieloletniego doświadczenia kadry kierowniczej
wyspecjalizowanej w kompleksowym zarządzaniu odpadami zawierającymi azbest.
Wieloletnie doświadczenie i pozwolenia upoważniają nas do wykonywania nawet najbardziej skomplikowanych prac.